Jernbane

Jernbane
Vi utfører boring av KL/MoFix-fundamenter, horisontalboring, grunnundersøkelser, støyskjermfundamenter, boring av jordspyd, boring av fundamenter for oppsetting av VUL-merker og fundamentering. Boringen kan også utføres fra jernbanevogn.
Spesifikasjoner
Med MoFix-fundamenter får man en rekke fordeler knyttet til miljø og vedlikehold. Solide, sporbare og kvalitetssikrede fundamenter fører til lang levetid med stor fleksibilitet.

Fundamentet krever lite plass og kan benyttes til flere installasjoner som for eksempel KL-fundamenter, snøoverbyggfundamenter, barduner, støttemurer, brofundamenter, støyskjermer og diverse andre tekniske installasjoner langs jernbanespor i Norge og Sverige. Etter at boringen er utført, gyses fundamentet fast i grunnen.

Fundamentene leveres i Ø355mm eller Ø555mm.