Om oss

aarsleff

AARSLEFF er et selskap som bidrar med å sette standarden innenfor sine fagområder.

Fordi grunnforholdene i fjell og løsmasser kan være meget varierende, krever boring både avanserte metoder og relevant erfaring. Med våre teknologiske og faglige ressurser, har vi kapasitet til å utføre alle typer oppdrag i ulike terreng. Med egne servicemedarbeidere og moderne verksted kan vi utføre ombygging og tilpassing av våre maskiner til ditt oppdrag. Har du et boreproblem, gi oss utfordringen – vi løser den!

Møt våre ansatte

Lars Oddvar Aulesjord
Daglig leder

lars@boring.no

+47 91 83 51 68

Line Hauen
Økonomisjef

line@boring.no

+47 47 65 69 44

Edvard Mæland
HR / Prosjektleder

edvard@boring.no

+47 90 04 30 25

Hans Vetle Sjørholt
Markedssjef

vetle@boring.no

+47 90 14 77 44

Gro Ødefjeld
Regnskapsmedarbeider

gro@boring.no

+47 92 22 90 24

Unni Langfeldt Sjørholt
Prosjektadministrator

unni@boring.no

+47 90 52 08 06

Ståle Bærland
Prosjektleder

staale@boring.no

+47 97 18 57 07

Roalf Kveim
Prosjektleder

roalf@boring.no

+47 97 05 06 48

Petter Aas
Prosjektleder

petter@boring.no

+47 93 49 00 15

Olav Unhjem
Kalkulatør

olav@boring.no

+47 90 74 51 47

Jarle Hundershagen
Driftsleder

jarle@boring.no

+47 41 27 70 27

Jan Halvor Nystog
Driftsleder

jan-halvor@boring.no

+47 93 49 02 08

Atle Østby
Montør-vann

atle@boring.no

+47 93 49 05 55

Vidar Gundersen
Montør-stål

vidar@boring.no

+47 47 62 14 14

Kjell Kristian Lunde
Montør-energi

kjellkristian@boring.no

+47 94 27 83 41

Jan Rune Folkestad
Montør-energi

janrune@boring.no

+47 93 49 07 29

Kevin Nordjordet
Verkstedansvarlig

kevin@boring.no

+47 41 84 22 36

Åpenhetsloven

Aarsleff Fundamentering & Boring AS skal hvert år utføre aktsomhetsvurderinger i henhold til åpenhetsloven og offentliggjøre en redegjørelse for vurderingene.

Åpenhetsloven har til formål å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Denne rapporten omfatter selskapets plikt til å redegjøre for aktsomhetsvurderingene selskapet har gjennomført i 2022/2023. I rapporten redegjør selskapet også for tiltakene som er vurdert og iverksatt for å redusere risikoen for negative konsekvenser selskapets aktivitet og forretnings­forbindelser kan ha for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Henvendelser om denne rapporten kan rettes til: Aarsleff Fundamentering & Boring AS Økonomisjef, Line-Maria Hauen