Om oss

aarsleff

AARSLEFF er et selskap som bidrar med å sette standarden innenfor sine fagområder.

Fordi grunnforholdene i fjell og løsmasser kan være meget varierende, krever boring både avanserte metoder og relevant erfaring. Med våre teknologiske og faglige ressurser, har vi kapasitet til å utføre alle typer oppdrag i ulike terreng. Med egne servicemedarbeidere og moderne verksted kan vi utføre ombygging og tilpassing av våre maskiner til ditt oppdrag. Har du et boreproblem, gi oss utfordringen – vi løser den!

Møt våre ansatte

Lars Oddvar Aulesjord
Daglig leder

lars@boring.no

+47 91 83 51 68

Line Hauen
Økonomisjef

line@boring.no

+47 47 65 69 44

Simen Sneltvedt Marklund
HR-leder

simen@boring.no

+47 97 15 83 48

Hans Vetle Sjørholt
Markedssjef

vetle@boring.no

+47 90 14 77 44

Gro Ødefjeld
Regnskapsmedarbeider

gro@boring.no

+47 92 22 90 24

Unni Langfeldt Sjørholt
Prosjektadministrator

unni@boring.no

+47 90 52 08 06

Ståle Bærland
Prosjektleder

staale@boring.no

+47 97 18 57 07

Roalf Kveim
Prosjektleder

roalf@boring.no

+47 97 05 06 48

Petter Aas
Prosjektleder

petter@boring.no

+47 93 49 00 15

Edvard Mæland
Prosjektleder

edvard@boring.no

+47 90 04 30 25

Olav Unhjem
Kalkulatør

olav@boring.no

+47 90 74 51 47

Jarle Hundershagen
Driftsleder

jarle@boring.no

+47 41 27 70 27

Jan Halvor Nystog
Driftsleder

jan-halvor@boring.no

+47 93 49 02 08

Atle Østby
Montør-vann

atle@boring.no

+47 93 49 05 55

Vidar Gundersen
Montør-stål

vidar@boring.no

+47 47 62 14 14

Kjell Kristian Lunde
Montør-energi

kjellkristian@boring.no

+47 94 27 83 41

Kevin Nordjordet
Verkstedansvarlig

kevin@boring.no

+47 41 84 22 36

Åpenhetsloven

Aarsleff Fundamentering & Boring AS skal hvert år utføre aktsomhetsvurderinger i henhold til åpenhetsloven og offentliggjøre en redegjørelse for vurderingene.

Åpenhetsloven har til formål å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Denne rapporten omfatter selskapets plikt til å redegjøre for aktsomhetsvurderingene selskapet har gjennomført i 2022/2023. I rapporten redegjør selskapet også for tiltakene som er vurdert og iverksatt for å redusere risikoen for negative konsekvenser selskapets aktivitet og forretnings­forbindelser kan ha for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Henvendelser om denne rapporten kan rettes til: Aarsleff Fundamentering & Boring AS Økonomisjef, Line-Maria Hauen

Aktivitets- og redegjørelsesplikten i praksis hos Aarsleff Fundamentering & Boring AS

I Aarsleff Fundamentering & Boring AS mener vi at mangfold blant våre medarbeidere bidrar til bedre arbeidsmiljø, økt kreativitet og at mangfold bringer oss fremover. Vi skal være en arbeidsplass som preges av respekt og toleranse. Vi arbeider for større mangfold og ønsker å øke vår kvinneandel blant et tradisjonelt mannsdominert yrke.