Horisontalboring

Horisontalboring
HORISONTALBORING ER DEN MEST EFFEKTIVE METODEN FOR TILRETTELEGGING AV KABLER, VANNLEDNINGER OG AVLØPSRØR I ULIKE TERRENG UTEN GRAVING OG SPRENGING AV GRØFT.

Ved å bore horisontalt kan kabler, vannledninger og avløpsrør legges gjennom fjell, under veier og boligtomter. Der terreng og bebyggelse hindrer tradisjonell graving og sprengning, er horisontalboring en effektiv måte å legge til rette for nødvendige installasjoner.

Vi tilbyr styrt boring i fjell i dimensjoner opp til Ø610mm og stålrørsboring i løsmasser i dimensjoner opp til Ø711mm.

Vi kan via våre samarbeidspartnere også tilby styrt boring i løsmasser opp til Ø1200mm, utblokking opp til Ø1000mm, rørpressing opp til Ø1200mm, tunneléring opp til Ø3000mm og pilotrørsboring opp til Ø1200mm.