Vi bytter navn til Aarsleff Fundamentering & Boring
Ny hjemmeside kommer.

fundx1
tbg
bergen-1
previous arrow
next arrow

Sør-norsk Boring

Sør-norsk Boring AS er et selskap som bidrar med å sette standarden innenfor sine fagområder.

Fordi grunnforholdene i fjell og løsmasser kan være meget varierende, krever boring både avanserte metoder og relevant erfaring. Med våre teknologiske og faglige ressurser, har vi kapasitet til å utføre alle typer oppdrag i ulike terreng. Med egne servicemedarbeidere og moderne verksted kan vi utføre ombygging og tilpassing av våre maskiner til ditt oppdrag. Har du et boreproblem, gi oss utfordringen – vi løser den!

Våre høyt kvalifiserte medarbeidere har erfaring både fra tradisjonelle og spesielle oppdrag – vi tar gjerne en befaring for å finne den riktige løsningen for det aktuelle prosjektet.

Ved hjelp av terrenggående rigger fra 3 til 25 tonn, og annet spesialutstyr, kan våre fagfolk utføre alt innen boring – selv i de mest krevende omgivelser.

Med sentral godkjenning i alle relevante klasser, kan du som byggherre være sikker på alle oppdrag blir gjennomført i henhold til gjeldende regelverk.

Tjenester

SØR-NORSK BORING AS ER ET SELSKAP SOM BIDRAR MED Å SETTE
STANDARDEN INNENFOR SINE FAGOMRÅDER

Fundamentering

Ved ustabile grunnforhold benyttes stålkjernepeling for å sikre et setningsfritt bygg i all fremtid. Boring med foringsrør gjennom løsmasser og inn i fjell for montering av riktig dimensjonerte stålkjernepeler, gir sikker fundamentering av små og store bygg. Vi kan innenfor fundamentering tilby utførelse av berlinervegger, refundamentering av bygg og forankring av spuntvegger, plater, støttemurer, kaier og ulike typer fundamenter. Via våre samarbeidspartnere så kan vi tilby utførelse av spunting, betongpeling og stålrørspeling.

Energiboring

Sør-Norsk Boring AS er en av landets ledende aktører innenfor boring av enkeltbrønner og komplett leveranse av store energibrønnparker. Varmepumper basert på energi fra borehull er av flere ansett å være den mest effektive teknologien for å oppnå miljøvennlig og kostnadseffektiv oppvarming og kjøling av bygg.

Horisontalboring

Den mest effektive metoden for tilrettelegging av kabler, vannledninger og avløpsrør i ulike terreng uten graving og sprenging av grøft.

Brønnboring

En vannbrønn er en sikker investering som gir en trygg og god vannforsyning selv i perioder med lite nedbør. Brønnen kan etableres nær forbruker noe som forenkler installasjon og frostsikring. En faglig utført brønn gir en trygg vannforsyning i mange år.

Pumpe og brønnservice

Vi har egne rørleggere for montering av komplette anlegg og service på eksisterende anlegg. For oss er det viktig at kunden får et vannforsyningsanlegg som er riktig i forhold til behovet. Derfor har vi et vidt spekter av pumper, tanker og tilhørende deler på lager. Vi har egen serviceavdeling som kan rehabilitere ditt gamle vannforsyningsanlegg. Vi har kort leveringstid og høy kvalitet.

Kjerneboring

Vi kan levere og utføre kjerneboring for geologiske grunnundersøkelser i forbindelse med forprosjektering av byggeprosjekter

KL-fundamenter

Vi utfører boring av KL/MoFix-fundamenter, støyskjermfundamenter, boring av jordspyd, boring av fundamenter for oppsetting av VUL-merker og fundamentering. Boringen kan også utføres fra jernbanevogn.

Kontakt oss i dag!

Fordi grunnforholdene i fjell og løsmasser kan være meget varierende, krever boring både avanserte metoder og relevant erfaring. Med våre teknologiske og faglige ressurser, har vi kapasitet til å utføre alle typer oppdrag i ulike terreng.

Ansatte

Våre ansatte

Sør-norsk

Lars Oddvar Aulesjord

Daglig leder

Sør-norsk

Edvard Mæland

Økonomisjef og HR

Sør-norsk

Gro Ødefjell

Regnskap

Sør-norsk

Unni Langfeldt Sjørholt

Kontor og prosjekt administrasjon

Sør-norsk

Hans Vetle Sjørholt

Marked og Salg

Sør-norsk

Ståle Bærland

Prosjektleder

Sør-norsk

Roalf Kveim

Prosjektleder

Sør-norsk

Petter Aas

Prosjektleder

Sør-norsk

Øyvind Gonsholt

Kalkulatør

Sør-norsk

Olav Unhjem

Kalkulatør

Sør-norsk

Jan Kreuziger

Kalkulatør

Sør-norsk

Atle Østby

Montør-vann

Sør-norsk

Jan Halvor Nystog

Driftsleder

Sør-norsk

Jarle Hundershagen

Driftsleder

Sør-norsk

Vidar Gundersen

Driftsleder

Sør-norsk

Jan Rune Folkestad

Montør-energi

Siste nytt

Få med deg siste nytt her.

SØR-NORSK BORING

Grafisk Profil
Org.nr: 990 405 700 MVA
Fordi grunnforholdene i fjell og løsmasser kan være meget varierende, krever boring både avanserte metoder og relevant erfaring. Med våre teknologiske og faglige ressurser, har vi kapasitet til å utføre alle typer oppdrag i ulike terreng.