Våre tjenester

Fundamentering

Ved ustabile grunnforhold kan Aarsleff Fundamentering & Boring AS tilby en rekke fundamenteringsløsninger. Peling med betongpeler, rørpeler, HP peler og stålkjernepeler, hver metode med sine

Les mer!

Energibrønner

AARSLEFF Fundamentering & Boring er en av landets ledende aktører innenfor boring av enkeltbrønner og komplett leveranse av store energibrønnparker. Varmepumper basert på energi fra

Les mer!

Horisontalboring

HORISONTALBORING ER DEN MEST EFFEKTIVE METODEN FOR TILRETTELEGGING AV KABLER, VANNLEDNINGER OG AVLØPSRØR I ULIKE TERRENG UTEN GRAVING OG SPRENGING AV GRØFT. Ved å bore

Les mer!

Brønnboring

En vannbrønn er en sikker investering som gir en trygg og god vannforsyning selv i perioder med lite nedbør. Brønnen kan etableres nær forbruker noe

Les mer!

Geologiske undersøkelser

Vi utfører boring av prøvebrønner for hydrogeologiske undersøkelser i både fjell og løsmasse og kan utføre kapasitetsmålinger og vanntapsmålinger. For undersøkelse av forurensning i grunnen

Les mer!

Jernbane

Vi utfører boring av KL/MoFix-fundamenter, horisontalboring, grunnundersøkelser, støyskjermfundamenter, boring av jordspyd, boring av fundamenter for oppsetting av VUL-merker og fundamentering. Boringen kan også utføres fra

Les mer!