Energibrønner

Energibrønner
AARSLEFF Fundamentering & Boring er en av landets ledende aktører innenfor boring av enkeltbrønner og komplett leveranse av store energibrønnparker. Varmepumper basert på energi fra borehull er av flere ansett å være den mest effektive teknologien for å oppnå miljøvennlig og kostnadseffektiv oppvarming og kjøling av bygg.
Lønnsom og miljøvennlig oppvarming og kjøling
Markedet for miljøvennlig oppvarming og kjøling øker betydelig, ikke minst pga. skjerpede krav fra myndighetene og økt fokus på utfordringene vi har med en stadig varmere klode. Ved bruk av geoenergi bidrar man til å redusere det totale energiforbruket samtidig som man øker bruken av fornybar energi. Med dagens turbulente energipriser er man også sikret langt mer forutsigbare energikostnader.

Varmepumper basert på energi fra borehull er av flere ansett å være den mest effektive teknologien for å oppnå miljøvennlig og kostnadseffektiv oppvarming og kjøling av bygg.

AARSLEFF Fundamentering & Boring er en av landets ledende aktører innenfor boring av energibrønner for eneboliger til komplett leveranse av store energibrønnparker med rørføringer og samlekummer.

Med mange års erfaring, dyktige medarbeidere og robust utstyr tilbyr vi høy kvalitet til riktig pris.

Gjennom en av våre samarbeidspartnere kan vi i tillegg tilby:

– Prosjektering/optimalisering av energibrønnparker

– Utførelse av termisk responstest (test av berggrunnens effektivitet)