Geologiske undersøkelser

Vi utfører boring av prøvebrønner for hydrogeologiske undersøkelser i både fjell og løsmasse og kan utføre kapasitetsmålinger og vanntapsmålinger.

For undersøkelse av forurensning i grunnen kan vi etablere overvåkingsbrønner for prøvetaking.

Vi utfører kjerneboring i fjell for geologiske undersøkelser og grunnundersøkelser. Dette anvendes i forbindelse med forprosjektering av tunneler og lignende, og brukes også til å kartlegge mineralforekomster.