Horisontalboring


Den mest effektive metoden for tilrettelegging av kabler, vannledninger og avløpsrør i ulike terreng uten graving og sprenging av grøft. Ved å bore horisontalt kan kabler, vannledninger og avløpsrør legges gjennom fjell, under veier og boligtomter. Der terreng og bebyggelse hindrer tradisjonell graving og sprengning, er horisontalboring en effektiv måte å legge til rette for nødvendige installasjoner. Vi tilbyr styrt boring i fjell og løsmasser.