Fundamentering

RD-peler
RD-pelen er en boret stålrørspel som vanligvis er spissbærende mot fjell. Når det gjelder RD-pelene fungerer det tykkveggene stålrøret som foringsrør under boringen, og som lastebærende konstruksjon i den installerte pelen. Om nødvending kan pelen støpes ut med betong og armeres, og dimensjoneres som en samvirkekonstruksjon av stål og betong. RD-peler skjøtes med gjengede hylsterskjøter eller ved sveising.
En boret pel kan drives gjennom alle jordlag ned til ønsket dybde – helt ned til fjell. Miljøbelastningene ved boring av peler, slik som massefortregning, setninger, vibrasjon og grunnvannssenking, er svært moderate.
Boreutstyr og metoder velges for å passe ulike pelejobber. Gjennom riktige valg sikres det planlagte sluttresultatet, og miljøeffektene reduseres til et minimum.
Rettheten i RD-pelen og kontakten mellom pelespissen og fjellet kan kontrolleres etter installering. Den høye kvaliteten i RD-pelene gjør det mulig å utnytte dem effektivt.
Bruken av RD-peler innebærer ingen risikomomenter. Pelearbeidet går raskt og kan planlegges med stor nøyaktighet. Dette vil være en fordel, spesielt innenfor bygging av infrastruktur for industrii og transport, hvor det er viktig å holde tidsplanene.

PR-peler
Ruukkis mikropeler brukes til fundamentering av eneboliger og rekkehus, leilighetsbygg og forretningsbygg, refundamentering, og til bygging av bruer og annen infrastruktur.
Ruukkis mikropeler er basert på langsgående sveisede stålrør, og er først og fremst fremstilt av stål av kvalitet S440J2H (fy=440 MPa) utviklet av Ruukki for peler. Peledimensjonene starter på 76,1 x 6,3 (diameter x veggtykkelse) RR75 og går opp til 323,9 x 12,5 (RR/RD320/12.5), og det finnes 14 forskjellige peledimensjoner tilsammen. Peleelementene fås i lengde fra og med 1,0 m opp til 12,0 m eller 16,0 m i henhold til peletype.
RR-peler (RR75-RR320) installeres ved ramming eller ved jekking. RR-peler består av stålrør, en ekstern eller intern friksjonshylse, en pelepiss og en peletopp. RR270-RR320 skjøtes ved sveising. RR-peler har en rask og kostnadseffektiv skjøteteknikk, liten massefortregning, mindre vibrasjonsforstyrrelser og høy installert kapasitet.
RD-peler (RD90-RD320) installeres ved boring ved vanskelige omgivelses- og grunnforhold. For RD-peler finnes det også stål av høy styrke av kvalitet S550J2H. RD90-RD220 skjøtes ved å bruke ekstern gjenget hylse (stål S440J2H) eller ved sveising.

Stålkjernepeling
Der det er vanskelig byggegrunn benytter en stålkjernepeler for å sikre et setningsfritt bygg i all fremtid. Boring av foringsrør gjennom løsmasser og inn i fjell gir en sikker fundamentering av bygg.
Vi borer med foringsrør i dimensjoner fra 114 til 273mm, som en kan montere stålkjernepeler i dimensjoner fra 50 til 220mm. Stålkjernepeler tar opp både strekk og trykklaster, fra 500 til 6000kN.

Refundamentering
Der hvor det er problem med bygg som siger pga dårlige grunnforhold, så kan en løse dette ved hjelp av refundamentering. Dette gjøres med at en går inn i bygg med minirigger, som har en høyde på ca 2,2m. Det bores da med foringsrør gjennom løsmassene og inn i fjell. Deretter monteres stålkjernepelene som støpes fast i foringsrøret, og overfører lastene til fjell.
Denne metoden kan også benyttes der en har et bygg som en ønsker å utvide, med flere etasjer i høyden.

Stagboring
Vi utfører stagforankring for sikring av spuntvegger, betongplater, støttemurer, kaier, fundamenter, etc. Stagene monteres i innstøpte eller borede foringsrør.
Vi bruker lissestag ø 0,6″ lisser, der vi kan gå opp til 19 lissers stag, eller stangstag av typen Ischebeck.

Spunting
I lag med våre samarbeidspartnere utfører vi de fleste typer spuntarbeider, fra enkle vegger på land til mer kompliserte byggegroper med stagavstigninger. Arbeidene utføres både med moderne resonansfrie, høyfrekvente vibrolodd og med pelemaskiner.

Rørvegg
Denne fundamenteringsmetoden benyttes der det skal graves inntil veier og eksisterende bygg. Det bores da en vegg med rør, som forankres med stag inn i fjell før utgraving.