Sør-norsk Boring

Sør-norsk Boring AS er et selskap som bidrar med å sette standarden innenfor sine fagområder.

Fordi grunnforholdene i fjell og løsmasser kan være meget varierende, krever boring både avanserte metoder og relevant erfaring. Med våre teknologiske og faglige ressurser, har vi kapasitet til å utføre alle typer oppdrag i ulike terreng. Med egne servicemedarbeidere og moderne verksted kan vi utføre ombygging og tilpassing av våre maskiner til ditt oppdrag. Har du et boreproblem, gi oss utfordringen – vi løser den!

Våre høyt kvalifiserte medarbeidere har erfaring både fra tradisjonelle og spesielle oppdrag – vi tar gjerne en befaring for å finne den riktige løsningen for det aktuelle prosjektet.

Ved hjelp av terrenggående rigger fra 3 til 25 tonn, og annet spesialutstyr, kan våre fagfolk utføre alt innen boring – selv i de mest krevende omgivelser.

Med sentral godkjenning i alle relevante klasser, kan du som byggherre være sikker på alle oppdrag blir gjennomført i henhold til gjeldende regelverk.

Tjenester

SØR-NORSK BORING AS ER ET SELSKAP SOM BIDRAR MED Å SETTE
STANDARDEN INNENFOR SINE FAGOMRÅDER

Fundamentering

Ved ustabile grunnforhold benyttes stålkjernepeling for å sikre et setningsfritt bygg i all fremtid. Boring med foringsrør gjennom løsmasser og inn i fjell for montering av riktig dimensjonerte stålkjernepeler, gir sikker fundamentering av små og store bygg. Vi kan innenfor fundamentering tilby utførelse av berlinervegger, refundamentering av bygg og forankring av spuntvegger, plater, støttemurer, kaier og ulike typer fundamenter. Via våre samarbeidspartnere så kan vi tilby utførelse av spunting, betongpeling og stålrørspeling.

Energiboring

Sør-Norsk Boring AS er en av landets ledende aktører innenfor boring av enkeltbrønner og komplett leveranse av store energibrønnparker. Varmepumper basert på energi fra borehull er av flere ansett å være den mest effektive teknologien for å oppnå miljøvennlig og kostnadseffektiv oppvarming og kjøling av bygg.

Horisontalboring

Den mest effektive metoden for tilrettelegging av kabler, vannledninger og avløpsrør i ulike terreng uten graving og sprenging av grøft.

Brønnboring

En vannbrønn er en sikker investering som gir en trygg og god vannforsyning selv i perioder med lite nedbør. Brønnen kan etableres nær forbruker noe som forenkler installasjon og frostsikring. En faglig utført brønn gir en trygg vannforsyning i mange år.

Pumpe og brønnservice

Vi har egne rørleggere for montering av komplette anlegg og service på eksisterende anlegg. For oss er det viktig at kunden får et vannforsyningsanlegg som er riktig i forhold til behovet. Derfor har vi et vidt spekter av pumper, tanker og tilhørende deler på lager. Vi har egen serviceavdeling som kan rehabilitere ditt gamle vannforsyningsanlegg. Vi har kort leveringstid og høy kvalitet.

Kjerneboring

Vi kan levere og utføre kjerneboring for geologiske grunnundersøkelser i forbindelse med forprosjektering av byggeprosjekter

KL-fundamenter

Vi utfører boring av KL/MoFix-fundamenter, støyskjermfundamenter, boring av jordspyd, boring av fundamenter for oppsetting av VUL-merker og fundamentering. Boringen kan også utføres fra jernbanevogn.

Kontakt oss i dag!

Fordi grunnforholdene i fjell og løsmasser kan være meget varierende, krever boring både avanserte metoder og relevant erfaring. Med våre teknologiske og faglige ressurser, har vi kapasitet til å utføre alle typer oppdrag i ulike terreng.

Ansatte

Våre ansatte

Sør-norsk

Vidar Gundersen

Driftsleder

Telefon: 47621414
Epost: vidar@boring.no
Sør-norsk

Jan Rune Folkestad

Montør-energi

Telefon: 93490729
Epost: janrune@boring.no
Sør-norsk

Atle Østby

Montør-vann

Telefon: 93490555
Epost: atle@boring.no
Sør-norsk

Jan Halvor Nystog

Driftsleder

Sør-norsk

Jarle Hundershagen

Driftsleder

Telefon: 41277027
Epost: jarle@boring.no
Sør-norsk

Petter Aas

Driftsleder

Telefon: 93490015
Epost: petter@boring.no
Sør-norsk

Gro Ødefjell

Regnskap

Telefon: 92229024
Epost: gro@boring.no
Sør-norsk

Øyvind Gonsholt

Kalkulatør

Telefon: 99237744
Epost: oyvind@boring.no
Sør-norsk

Unni Langfeldt Sjørholt

Kontor og prosjekt administrasjon

Telefon: 90520806
Epost: unni@boring.no
Sør-norsk

Roalf Kveim

Prosjektleder

Telefon: 97050648
Epost: roalf@boring.no
Sør-norsk

Edvard Mæland

Økonomisjef og HR

Telefon: 90043025
Epost: edvard@boring.no
Sør-norsk

Ståle Bærland

Prosjektleder

Telefon: 97185707
Epost: staale@boring.no
Sør-norsk

Hans Vetle Sjørholt

Marked og Salg

Telefon 90147744
Epost: vetle@boring.no
Sør-norsk

Lars Oddvar Aulesjord

Daglig leder

Telefon: 91835168
Epost: lars@boring.no

Siste nytt

Få med deg siste nytt her.

SØR-NORSK BORING

Grafisk Profil
Org.nr: 990 405 700 MVA
Fordi grunnforholdene i fjell og løsmasser kan være meget varierende, krever boring både avanserte metoder og relevant erfaring. Med våre teknologiske og faglige ressurser, har vi kapasitet til å utføre alle typer oppdrag i ulike terreng.