Pumpe og brønnservice

Vannbrønn i fjell
Vi har egne rørleggere for montering av komplette anlegg og service på eksisterende anlegg.
Sør-Norsk har levert anlegg for vannforsyning til hus, hytter, industri og landbruk over hele Sør-Norge.
For oss er det viktig at kunden får et vannforsyningsanlegg som er riktig i forhold til behovet. Derfor har vi et vidt spekter av pumper, tanker og tilhørende deler på lager. Vi kan levere anlegg med Honda aggregat. Vi har kort leveringstid og høy kvalitet. Vi driver også med pumpeservice og har egen serviceavdeling som kan rehabilitere ditt gamle vannforsyningsanlegg.

Brønntrykking og spyling
Mange års bruk føres ofte slam og sedimenter inn i brønnen, og reduserer tilsig og vannkvalitet. Med vann som verktøy utfører vi trykking av brønner for å øke kapasitet/tilsig. Vi presser vann med høyt trykk ned i brønnen, og åpner gjennom sprekker i fjellet forbindelse til vann-forekomster, etter prinsippet vann finner vann. Metoden benyttes på nye brønner som gir for lite vann etter boring, samt på eldre brønner hvor tilsiget gradvis har blitt redusert gjennom tilstopping av brønnens tilførselsveier.
Spyling med spesialdyser benyttes for å rense/fjerne slam og sedimenter i både fjell og løsmassebrønner.
Dersom du har spørsmål om vannforsyning, kan du gjerne ta kontakt med Sør-Norsk Boring AS og vi skal hjelpe deg etter beste evne. Vi kan også gi deg råd om hvordan komme i gang med brønnboringsprossessen.