Energiboring

Lønnsom og miljøvennlig oppvarming og kjøling
Lønnsom og miljøvennlig oppvarming og kjøling Markedet for miljøvennlig oppvarming og kjøling øker betydelig, ikke minst pga. skjerpede krav fra myndighetene og økt fokus på utfordringene vi har med en stadig varmere klode.
Varmepumper basert på energi fra borehull er av flere ansett å være den mest effektive teknologien for å oppnå miljøvennlig og kostnadseffektiv oppvarming og kjøling av bygg.

Sør-Norsk Boring AS er en av landets ledende aktører innenfor boring av enkeltbrønner og komplett leveranse av store energibrønnparker.
Med mange års erfaring, dyktige medarbeidere og robust utstyr tilbyr vi høy kvalitet til riktig pris.
Gjennom en av våre samarbeidspartnere kan vi i tillegg tilby:
– Prosjektering/optimalisering av energibrønnparker
– Utførelse av termisk responstest (test av berggrunnens effektivitet)
– Utarbeidelse og oppfølging av søknader om offentlig tilskudd
– Boring for større prosjekter

Fjellgrunnen inneholder en stor mengde fornybar termisk energi med moderat temperatur.
Ved hjelp av varmepumper kan bergvarmen benyttes til energieffektiv oppvarming og kjøling av alle typer boligbygg og større bygninger. Via borehull – energibrønner – overføres bergvarmen til varmepumpen gjennom energikollektorer. Energikollektores funksjon er å ta opp varmen fra den omgivende berggrunnen. Varmeopptaket skjer via et indirekte system hvor det sirkuleres en kjølevæske eller lake i en lukket krets mellom borehullet og varmepumpen. Ved å koble sammen energibrønnene med byggets ventilasjonsanlegg kan man sommerstid kjøle ned bygget bare ved å sirkulere væsken i energikollektorene. Denne type drift kalles frikjøling. Under frikjøling tilbakeføres varme ned i fjellgrunnen – kalt «lading» – og temperaturen i berggrunnen blir hevet igjen til neste fyringssesong.